Avantaj Makine


Adres - İletişim

 

Avantaj Makine San ve Tic. A.Ş.
Kahan ÜN
Yenişehir Mah. Akkaya Sok. Yolkent Sit.
C-Blok No:2 34912-Kurtköy-İstanbul

Tel:   (0216) 685 12 49

Faks: (0216) 685 12 58

Cep:  (0532) 576 29 84 Kahan Ün

ITO Ticaret No: 662430
Vergi Dairesi: Pendik
Vergi No: 104 182 2709


e-Mail: i n f o[@]avantajmakine.com

e-Mail: kahanun[ @ ]yahoo.com

 

Lütfen bizimle temasa geçiniz...